Sønderborg slår Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen sammen til ny Midtbyskole

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Ny skolestruktur på vej i Sønderborg: Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen samles under én hat

I et stort skridt mod en ny fremtid for skolestrukturen i Sønderborg, har det været besluttet at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen skal nedlægges og erstattes af en ny skole. Denne nye skole, arbejdstituleret "Midtbyskolen", vil være beliggende på Humlehøj-Skolens matrikel og vil fra den 1. august 2024 danne rammen om undervisningen for elever fra begge de tidligere skoler. Dette inkluderer også specialklasserækken fra Ahlmann-Skolen.

Med henblik på at tilgodese elever med særlige behov, bliver modtagerklasserne på Humlehøj-Skolen overført til Ulkebøl Skole fra starten af august 2024.

Skolebestyrelsen for Midtbyskolen, som endnu mangler at blive oprettet, vil blive valgt i foråret 2024, hvor skolelederstillingen forventes besat senest den 1. maj 2024. Dermed er lederskabet og styringen af den nye skole sikret inden eleverne træder ind af døren til august.

Finansieringen af den nye skole er sikret med to tilskud på hver 4 millioner kroner henholdsvis i 2024 og 2025. Dette budget vil gå til etableringen af "Midtbyskolen" samt de fysiske tilpasninger, der skal foretages på Humlehøj-Skolens matrikel. En arkitekt er allerede tilknyttet processen for at sikre, at de nye faciliteter vil møde de fremtidige skolekrav.

Processen bag vedtagelsen af den nye skolestruktur har inkluderet en offentlig høringsperiode fra 30. november 2023 til 25. januar 2024 samt høring hos de berørte skolebestyrelser, og det endelige go fra byrådet blev givet senest den 1. marts 2024. Borgere og forældre, der søger yderligere information eller har spørgsmål, kan kontakte borgmester Erik Lauritzen eller Jesper Smaling, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Dette ambitiøse projekt markerer starten på en ny æra indenfor uddannelsessektoren i Sønderborg, med løfter om modernisering og forbedring af læringsmiljøet for de unge elever.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=852b80a2f1

Kilde: Sønderborg Kommune