Sønderborg kommune drøfter BDO-analyse af børne- og ungeområdet

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune skal drøfte analyse fra BDO

En nyligt udført analyse af det specialiserede Børne- og Ungeområde i Sønderborg Kommune har givet anledning til diskussioner. Analysen, udført af BDO på vegne af Børne- og Uddannelsesudvalget, fremhæver flere nøglepunkter vedrørende sagsbehandlingen og den økonomiske styring inden for området.

Resultater fra analysen viser, at der er generel tilfredshed med kvaliteten af sagsbehandlingen og den finansielle styring. Der er dog identificeret en ubalance mellem budgettet og de faktiske udgifter på det specialiserede Børne- og Ungeområde. Denne ubalance førte til etableringen af en økonomisk genopretningsplan i efteråret 2022 for at håndtere det økonomiske pres.

Analysen indeholder desuden en række data og anbefalinger til, hvordan området kan forbedres. Disse anbefalinger skal drøftes nærmere af Børne- og Uddannelsesudvalget. Det blev noteret, at udgiftsniveauet for Sønderborg Kommune i 2022 lå marginalt over både landsgennemsnittet og gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

For at drøfte indholdet af BDO's analyse og de fremtidige skridt, har Børne- og Uddannelsesudvalget planlagt et møde den 7. marts 2024. Dette møde vil fungere som en platform for at bringe de nødvendige parter sammen og diskutere, hvordan anbefalingerne kan implementeres effektivt.

Kontaktpersoner for yderligere information om mødet og analysen omfatter Jesper Smaling, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, og Jimmy Simonsen, medlem af samme udvalg. De og Sønderborg Kommune kan kontaktes for yderligere detaljer vedrørende den planlagte drøftelse.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=8c6075b1cf

Kilde: Sønderborg Kommune