Pizza baker/chef with experience in Neapolitan Pizzas wanted for Bella Italia in 6400 Sønderborg-Denmark.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Bella Italia i 6400 Sønderborg, har travlt, og søger derfor snarest en Pizzabager/chef, til en ledig stilling på 37 timer pr. Uge.

Primære arbejdsopgaver:

 • Bagning og tilberedning af autentiske Napolitanske pizzaer, i henhold til vores opskrifter og standarder
 • Sikre høj kvalitet af råvarer og færdige produkter
 • Opretholdelse af et rent og sikkert arbejdsmiljø i overensstemmelse med fødevarestandarder
 • Bidrage til team- og samarbejdet med kollegaer

Sprog:

Dansk/Engelsk - Tale/ skrive/ forstå – Øvet

Uddannelse:

Der er ingen krav om uddannelse, men du har erfaring med især Napolitanske Pizzaer. Har du uddannelse pizzabager/chef, er dette selvfølgelig helt klart en fordel.

Arbejdstid:

Mandag til søndag i tidsrummet: 14:00 - 21:30

(Arbejdstiderne aftales nærmere med arbejdsgiver)

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et udviklende, dynamisk og venligt team

 • Du får mulighed for at udvikle dine færdigheder inden for pizzabagning og få erfaring fra en travl restaurant
 • Du kan planlægge og bestille varer og du sætter god hygiejne i højsædet
 • Du er smilende, udadvendt, nysgerrig og service minded
 • Taler og skriver dansk, engelsk og gerne tysk, da stedet har et internationalt miljø
 • Du tør at tage ansvar og kan arbejde selvstændigt
 • Du kan lide at arbejde sammen med mange forskellige mennesker

Kvalifikationer og udvikling:

Du får mulighed for at udvikle dine færdigheder inden for pizzabagning og få erfaring fra   en travl restaurant.

Forberedelse og tilberedning af lækre pizzaer og kebabretter i henhold til vores opskrifter og standarder

Sikre høj kvalitet i råvarer og færdige produkter

Bidrage til udviklingen af nye menuvalg og forbedringer af eksisterende retter

Opretholde renlighed og orden i køkkenområdet

 • Erfaring som pizzabager/chef er en klar fordel
 • Grundlæggende kendskab til pizza tilberedningsteknikker/metoder
 • Evnen til at arbejde hurtigt og effektivt uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • Godt kendskab til hygiejneregler og fødevaresikkerhed
 • Holdspiller, der kan arbejde godt sammen med et team i en travl atmosfære
 • Positiv attitude og fleksibilitet i forhold til arbejdstider

Bella Italia in 6400 Sønderborg, is busy, and is therefore looking for a Pizza Baker/Manager as soon as possible, for a vacant position of 37 hours per week.

Primary tasks:

 • Baking and preparing authentic Neapolitan pizzas, according to our recipes and standards
 • Ensure high quality of raw materials and finished products
 • Maintaining a clean and safe working environment in accordance with food standards
 • Contribute to team and collaboration with colleagues

Language:

Danish/English - Speaking/ writing/ understanding - practiced

Education:

There is no requirement for education, but you have experience with Neapolitan pizzas in particular. If you have training pizza baker / chef, this is of course clearly an advantage.

Working time:

Monday to Sunday in the period: 14:00 - 21:30

(Working hours to be agreed with the employer)

We offer:

We offer an exciting workplace with a developing, dynamic and friendly team

 • You'll have the opportunity to develop your pizza baking skills and gain experience from a busy restaurant
 • You can plan and order goods and you put good hygiene first
 • You are smiling, outgoing, curious and service minded
 • Speaks and writes Danish, English and preferably German, as the place has an international environment
 • You dare to take responsibility and can work independently
 • You like working with many different people

Skills and development:

You will have the opportunity to develop your skills in pizza baking and gain experience from a busy restaurant.

Preparation and preparation of delicious pizzas and kebab dishes according to our recipes and standards

Ensure high quality in raw materials and finished products

Contribute to the development of new menu choices and improvements to existing dishes

Maintain cleanliness and order in the kitchen area

 • Experience as a pizza baker/chef is a clear advantage
 • Basic knowledge of pizza cooking techniques/methods
 • The ability to work quickly and efficiently without compromising quality
 • Good knowledge of hygiene rules and food safety
 • Team player who can work well with a team in a busy atmosphere
 • Positive attitude and flexibility in relation to working hours

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Bella Italia, Lille Rådhusgade, 6400 Sønderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: info@bella-it.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843177

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet