Gartner/gartneriarbejder og kirketjener søges til Broager Sogn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

To stillinger som henholdsvis gartner/gartneriarbejder og som kirketjener er ledige ved Broager Sogn pr. 1. juli eller snarest muligt.

 

Stillingen som gartner/gartneriarbejder er på 27 timer gennemsnitligt pr. uge.

Stillingen som kirketjener er på 10 timer gennemsnitligt pr. uge.

Samlet udgør stillingerne gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Stillingerne kan søges samlet eller hver for sig.

 

Broager Kirke og kirkegård ligger omringet af flot natur i det sønderjyske kun 10 minutters kørsel fra Sønderborg. Du vil komme til at indgå i et team af i alt 5 ansatte på kirkegården og 3 i kirken. Vi er et team, der sætter samarbejde højt og er gode til at hjælpe hinanden. Kirketjeneropgaverne deles med en af de andre i teamet.

 

Vi søger dig, der:

  • Har en fleksibel tilgang til arbejdet
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Har en god ordenssans
  • Er samarbejdsvillig og kan indgå i et team
  • Gerne har erfaring med kirkegårdsarbejde eller arbejde i kirken – det er dog ikke et krav

 

Vi kan tilbyde:

  • En fleksibel arbejdsplads
  • En arbejdsplads med gode faciliteter, en god maskinpart og opdateret værktøj
  • En kirkegård i udvikling
  • Et godt samarbejde med menighedsrådet

 

Ansættelse sker ved Broager Sogns menighedsråd beliggende Storegade 1, 6310 Broager. Arbejdet ledes og fordeles for begge stillingers vedkommende af kirkegårdslederen.

 

Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder, Jan Hjortshøj på telefonnummer 60640834/mail janhj@km.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Storegade 1, 6310, mrk. ’Ansøgning’ eller på mail til janhj@km.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. maj 2024 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 21-22.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Har du ikke hørt fra os senest den 31. maj 2024, er stillingerne blevet besat til anden side.

 

Ansættelsesvilkår og løn

Ansættelse og aflønning sker efter henholdsvis:

 

Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartnere i Øvrige land:

(trin 1) 325.618,- kr. og

(trin 2) 335.368,- kr.

 

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartneriarbejdere i Øvrige land:

(trin 1) 283.607,- kr. og

(trin 2) 291.526,- kr.

 

Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

 

Og/eller

 

Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

KIRKEKONTORET BROAGER MENIGHEDSRÅD, Storegade, 6310 Broager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6043947

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet