Sønderborg Station bliver forbedret

Profilbillede

Sønderborg Kommune er i gang med at forbedre forholdene ved Sønderborgs togstation ved at give området foran stationen et løft. Nu kommer der yderligere penge, for transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets transportordførere er enige om at afsætte i 2 mio. kroner til en forbedring af Sønderborg Station, som betyder bedre markering for synshandicappede og nyt slidlag på perronen.

Sønderborg Kommune har selv været i gang med at forberede området ved Sønderborgs togstation. Byrådet har afsat 0,9 mio. kroner til at give området foran stationen et løft og har gennemført renovering af handicaptoilet, renovering af trappe, nye træer osv.

"Vi har et begrundet håb om, at vi får flere afgange fra Sønderborg, og derfor er det vigtigt, at Sønderborg Station forbedres. Kommunen er selv gået i gang med at modernisere, synliggøre og løfte indgangsområdet ved Sønderborg Station, og selv om det ikke bliver en fuldstændig ombygning, så bliver det en fornyelse, der gør stationen mere brugervenlig. Nu glæder jeg mig over, at der er endnu flere penge på vej", siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen. 

Det drejer sig om to mio. kroner, som transportministeren har fået opbakning fra Folketingets transportordførere til at bruge på Sønderborg Station. Der skal bruges 1,6 mio. kr. til ledelinjer og nyt slidlag, og så er der 0,4 mio. kr. i tilskud til Sønderborg Kommunes projekt om at forny og forbedre indgangsområdet omkring stationen.

Både DSB og Banedanmark vurderer, at perronen ved Sønderborg Station er i relativ god stand, men Banedanmark har dog vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage to forbedringer: Anlæg af ledelinjer, som forventes at koste ca. 0,7 mio. kr. Ledelinjer kan ses af svagsynede og mærkes af blinde, fordi de er en kontrast til de andre omgivelsers materiale og farve. Samtidig skal slidlaget på perronen fornyes, hvilket forventes at koste ca. 0,9 mio. kr.

"Vi er rigtig glade for at få tilskud fra Folketinget til en fornyelse af Sønderborg Station, for det er en vigtig nerve i den kollektrive trafik til og fra Sønderborg. Så det er meget velkomment, at stationen får et løft, der sikrer en god og nem tilgængelighed for alle togrejsende. At vi samtidig får lavet et løft for blinde og svagtseende på stationen er et ekstra plus", siger Aase Nyegaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Derudover skal der bruges penge på at lave en bedre cykelparkering ved stationen.

Kilde: Redaktionen
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Markus Ingemann mi@vores-mediehus.dk
Flere artikler