Gode jobresultater overføres til langtidsledige

Profilbillede
Astrid Bruun

Sønderborg Kommune bruger nu resultaterne fra indsatsen Sønderborg I Arbejde til også at omfatte langtidsledige. Formålet er, blandt andet gennem fællesskaber, at hjælpe flere i arbejde.

Der er travlt på mange arbejdspladser i Sønderborg Kommune, og derfor er efterspørgslen efter arbejdskraft stor. Mange nyledige i Sønderborg Kommune får hurtigt job igen, men det har knebet med at få langtidsledige i arbejde. Det skal der laves om på, og det bliver med udgangspunkt i de gode erfaringer, som indsatsen Sønderborg I Arbejde har givet, der skal afbøde konsekvenserne af coronakrisen.

"I forbindelse med coronakrisen har vores fokus primært været på de nyledige, og det har også givet rigtig gode resultater med en lav arbejdsløshed i Sønderborg Kommune. Derfor giver det rigtig god mening, at de rigtig mange gode erfaringer og resultater i vores indsats mod nyledige nu overføres til gruppen af langtidsledige. Det er vi allerede begyndt med, og vi har set de første resultater, hvor langtidsledige er kommet i job. Det er ikke mindst til gavn for hver person at blive en del af en arbejdsplads, men også for kommunen. For ved at få mange langtidsledige i job, så betyder det færre udgifter for kommunen, og de penge kan i stedet bruges på skoler, plejehjem, cykelstier og lignende", siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

Jobcenteret har blandt andet etableret en job- og uddannelsesklub, hvor nye ledige deltager ugentligt. Her møder de ledige andre ledige, får hjælp til at lave et godt CV, øver jobsamtaler og får hjælp og inspiration til at kontakte en mulig ny arbejdsgiver. Initiativer som nu også skal hjælpe langtidsledige med at komme videre.

 "Især har vi hæftet os ved tilbagemeldingerne om, at mange har oplever at blive del af et motiverende fællesskab, som gør, at de føler en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventer vi, at vi kan overføre, så vi kan få flere personer i job eller uddannelse. Det er hovedopgaven for vores jobcenter, og vi ønsker helt klart, at flere langtidsledige finder fodfæstet, så de bliver en del af arbejdsstyrken", siger Niels Ole Bennedsen, der er næstformand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Sønderborg Kommune står ikke alene med udfordringen på at få langtidsledige i arbejde. Et bredt flertal af folketingets partier blev for nylig enige om en række midlertidige initiativer til godt 159 mio. kr., der skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler